miercuri, 13 martie 2013

Se aude vuiet de ploaie

-“Se aude vuiet de ploaie” (1 Împăraţi 18:41)
Treci cumva printr-o perioadă de secetă spirituală? Eşti ocupat cu încurajarea altora în timp ce propria ta viaţă pare că se destramă? Nu eşti unic. I s-a întâmplat lui llie, un prooroc ce a cerut în rugăciune foc din cer pe Muntele Cârmel şi a învins prin puterea Domnului 850 de prooroci falşi. S-a confruntat cu o foamete mare, cu toate resursele omeneşti secate şi cu spatele la zid. Şi ce a făcut? “S-a plecat la pământ, s-a aşezat cu faţa între genunchi” (1 Împăraţi 18:42). Bună mişcare! llie s-a hotărât să nu mai dea atenţie lucrurilor din jur, să apeleze la ajutorul lui Dumnezeu şi să se roage până primeşte un răspuns. Când a venit răspunsul, el a venit ca “un vuiet de ploaie”. Să remarcăm că ceea ce a auzit llie în duhul său a fost complet diferit de ce putea să vadă sau să audă în jurul lui. Duhul său a simţit ploaia înainte ca măcar o picătură să cadă. Aici găsim o lecţie importantă. Când Dumnezeu îţi vorbeşte, El va vorbi duhului tău, nu cărnii. Ceea ce spune El acolo este mai real decât orice se întâmplă în circumstanţele tale. Dar ai grijă, ceea ce auzi în duhul tău poate fi diferit de ce auzi în intelectul tău, sau de ce ai în bancă, sau de ce se întâmplă la serviciu sau de ce se petrece acasă sau de ce se petrece in trupul tău. llie a trebuit să nu ţină cont de toate rapoartele “nici urmă de ploaie” pe care continua să ie primească. Şi tu trebuie să faci la fel. Când ştii că Dumnezeu ţi-a promis un anumit lucru, trebuie să faci abstracţie de toată negativitatea din jurul tău, să te bazezi pe Cuvântul Său şi să continui să crezi!
- “Suie-te şi uită-te înspre mare” (1 Împăraţi 18:43)
llie i-a spus slujitorului său: “Suie-te şi uită-te înspre mare.” Slujitorul s-a suit, s-a uitat şi a zis: “Nu este nimic!” llie a zis de şapte ori: “Du-te iarăşi.” A şaptea oară, slujitorul a zis:_”lată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om.” llie a zis: “Suie-te, şi spune lui Ahab: “înhamă, şi pogoară-te, ca să nu te oprească ploaia” (1 Împăraţi 18:43-44). Să remarcăm patru lucruri în această relatare. Primul, trebuie să cauţi răspunsul la Dumnezeu, nu la oameni. “Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu … în anul secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă roadă” (leremia 17:7-8). Al doilea, trebuie să continui să crezi ce spune Dumnezeu, llie continua să primească acelaşi raport negativ “nu este nimic”. Dar el a continuat să-l creadă pe Dumnezeu, până când în cele din urmă, slujitorul său i-a zis: “lată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om”. Dumnezeu a promis că se va întâmpla, aşa că el s-a bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea, nu trebuie să te laşi influenţat de cei ce nu-ţi împărtăşesc viziunea. Slujitorul lui llie a continuat să spună: “Nu este nimic”. Dar llie a ştiut mai bine. Nu te poţi lăsa ghidat de cei ce nu sunt pe aceeaşi lungime de undă cu tine din perspectivă spirituală. In ultimul rând, trebuie să te poziţionezi bine pentru a primi. “S-a aşezat cu faţa între genunchi” (1 Împăraţi 18:42). Aceasta este poziţia naşterii! Chiar când ceea ce simţi în interiorul tău este real, dacă nu te aşezi în poziţia potrivită şi nu împingi, nu se va întâmpla. Dar dacă o faci, Dumnezeu te va binecuvânta cu “vuiet” (1 Împăraţi 18:41).
- “lată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om” (1 Împăraţi 18:44)
Orice poveste de succes începe cu cineva care a făcut un pas mic sau a semănat o sămânţă mică şi care de obicei reprezintă tot ce are el in acel moment. Mai simplu spus: orice lucru mare începe cu ceva mic. Dacă nu eşti dispus să începi de jos, nu poţi începe deloc! Slujitorul care îi tot spunea lui llie că nu se întâmplă nimic, a văzut în cele din urmă ceva. Era doar un mic nor, dar care avea un potenţial mare. Lui Dumnezeu ii place să folosească lucruri despre care noi credem că sunt neînsemnate. El a folosit prânzul unui băiat pentru a hrăni mulţimile, o praştie pentru a doborî un uriaş şi o mână de lut pentru a reda vederea unui orb. El poate folosi un loc neînsemnat de muncă, bani puţini sau o idee mică pentru a te binecuvânta. Norii mici sunt indicatorii a ceea ce va veni; ei sunt canale pe care a hotărât Dumnezeu să le folosească. Când Dumnezeu îţi promite ceva, el nu are nevoie de nici un lucru mare pentru a-l face să se întâmple.
Deseori o schimbare care îi afectează pe mulţi începe cu o singură persoana. Fie că este o Estera, un Pavel, o Maica Tereza sau un Billy Graham, Dumnezeu are nevoie doar de o singură persoană care crede în El şi care îndrăzneşte să păşească prin Cuvântul Lui. Când Dumnezeu Işi toarnă binecuvântările peste tine, vei începe să vezi trei lucruri. Primul, problemele tale sunt numai nişte oportunităţi pentru El “ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui” (2 Cronici 16:9). Al doilea, “puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită” (2 Corinteni 12:9). Al treilea, poţi ajunge într-un loc în care începi intr-adevâr să-i mulţumeşti lui Dumnezeu pentru duşmanii tăi, deoarece Dumnezeu “pregăteşte masa” şi te susţine chiar acolo în faţa lor (Psalmul 23:5).
Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu