luni, 6 ianuarie 2014

Nevoia ta cea mare, mila LUI

“Noe a căpătat milă înaintea Domnului” Geneza 6:8

            Dacă vrei să te bucuri de binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să remarci două lucruri din viata lui Noe. în primul rând, L-a slăvit pe Dumnezeu. “Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; … şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă” (Evrei 11:7).
            Noe nu a văzut niciodată ploaia şi nimeni altcineva nu o văzuse. El locuia la 160 de km depărtare de cel mai apropiat ocean. Chiar dacă putea să înveţe să construiască o corabie, cum putea să o lanseze la apă? Şi cum rămâne cu strângerea tuturor animalelor? Timp de 120 de ani el a fost ţinta batjocurilor. Dar pentru că L-a slăvit pe Dumnezeu, a ajuns în vârf. În al doilea rând, Noe L-a ascultat pe Dumnezeu. “Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu” (Geneza 6.22).
            Înţelegerea poate aştepta; ascultarea nu poate aştepta. Ascultarea imediată te va învăţa mai multe despre Dumnezeu decât ai putea învăţa într-o viaţă de discuţii pe teme biblice. De fapt, sunt multe porunci ale lui Dumnezeu pe care nu le vei înţelege până când nu le vei respecta. Când Noe a ieşit din corabie după potop, Dumnezeu i-a zis: 
“Creşteţi, înmultiti-vă şi umpleţi pământul … vi le-am dat în mâinile voastre!” (Geneza 9:1-3).
           Cu Dumnezeu, răsplata ta va fi întotdeauna mai mare decât ascultarea ta. Uneori încercăm o ascultare parţială: “Mă voi duce la biserică, dar nu voi da zeciuială. Voi citi Biblia, dar nu-l voi ierta pe cel ce m-a rănit”. Ascultarea parţială înseamnă neascultare! Biblia spune: “omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă” (lacov 2:24). De ce este ascultarea atât de importantă? Deoarece Domnul Isus a spus: “Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” (loan 14:15).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu